Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky a reklamačný poriadok

 

Milí zákazníci,


internetový obchod profisvietidla.sk je zásielkovou službou spoločnosti LUXERA, s.r.o.
V tejto časti by sme Vás chceli upozorniť na niektoré skutočnosti, ktoré by ste mali pred uskutočnením nákupu zvážiť, aby sa predišlo vzniku prípadným nedorozumeniam.

V prvom rade Vás chceme upozorniť, že ceny, ktoré uvádzame pri výrobkoch sú vrátane DPH 20 %.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že dodacie lehoty, ktoré pri výrobkoch uvádzame sú len orientačné a závisia od konkrétneho dodávateľa. Obrázky respektíve fotky sú iba ilustračné a samotný tovar sa môže v skutočnosti mierne líšiť napríklad odtieňom farby. Môže to byť spôsobené iným svetlom v domácnosti oproti fotokomore alebo odtieňom výrobnej šarže produktu. Táto skutočnosť nie je dôvodom na reklamáciu.

Obrázky uvedené pri jednotlivých typoch svietidiel sú len ilustračné, zakúpené svietidlo sa preto môže do určitej miery líšiť od svietidla uvedeného na obrázku.

Jednotlivé body všeobecných obchodných a dodacích podmienok a reklamačného poriadku:

1.Objednávka

 • Kúpna zmluva:

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Vzniká záväzným potvrdením Vašej objednávky, pričom akceptujeme aj objednávky zaslané e-mailom.

 • Overenie platnosti objednávky v prípade vyššej sumy:

Objednávky nad 300 € bez DPH môžu byť telefonicky overované z dôvodu, aby nedošlo k prípadnému falošnému objednaniu na Vašu adresu alebo k chybe pri objednanom množstve.
Pri objednávkach nad 1000 € bez DPH môže predajca vyžadovať zaplatenie zálohy až do výšky 50% hodnoty objednaného tovaru.
Objednávka sa začína realizovať až po pripísaní peňazí na účet spoločnosti LUXERA, s.r.o. .

 • Dostupnosť objednaného tovaru:

Skladové zásoby a doba dodania sú orientačné údaje a môžu sa kedykoľvek zmeniť.

2.Storno objednávky

K stornu objednávky môže dôjsť dvoma spôsobmi.

 • Storno zo strany kupujúceho:

Zákazník má právo objednávku stornovať do 2 hodín od prijatia e-mailu s potvrdením o prijatí jeho objednávky na emailovej adrese: info@profisvietidla.sk alebo telefonicky na čísle 0918 918 232. Po tomto termíne môže zákazník objednávku zrušiť iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

 • Storno zo strany predávajúceho:

Internetový obchod profisvietidla.sk si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné overiť (chybne zadané telefónne číslo, opakovane nedostupné telefónne číslo, zákazník neodpovedá na maily, atď.)
 • tovar sa už nevyrába, tovar je dlhodobo nedostupný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena. Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil celú alebo časť ceny výrobku, táto mu bude do 15-tich dní vrátená späť na jeho účet.

3.Záručné podmienky

Na všetky svietidlá zakúpené cez náš internetový obchod www.profisvietidla.sk Vám automaticky predĺžime záruku až na 3 roky, záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na žiarovky zakúpené cez profisvietidla.sk, kde platí štandardná záruka 2 roky.

 • V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že svetelné zdroje, ktoré sú dodávané spolu so svietidlami ako ich súčasť, predstavujú reklamné predmety, ktorými výrobcovia v niektorých prípadoch dopĺňajú vzhľad svietidla. Nie sú automaticky súčasťou každého svietidla, nie sú klasifikované ako tovar, a preto nie sú zohľadnené ani v cene svietidla. Keďže nesmú byť uvedené na trh ako elektrospotrebiče, nie je na ne poskytovaná ani záruka.

Na LED svetelné zdroje zakúpené v našom internetovom obchode sa záruka samozrejme vzťahuje.

4.Doprava

V súčasnosti poskytujeme naším zákazníkom dve možnosti doručenia ich objednávky a to buď prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo osobného odberu.

Doprava kuriérskou spoločnosťou GLS. Doručovanie prebieha bežne v čase od 8:00 do 16:00, kuriér zákazníkovi pred doručením telefonuje, dohodnutie iného času doručenia je na dohodne s konkrétnym kuriérom a záleží od toho ako má kuriér nastavenú trasu. 

 • Doprava pri platbe prevodom, cez Paypal, tatrapay, pri platbe platobnou kartou - CardPay je pri nákupe do 29,99 EUR s D20151879PH je 4,00 EUR s DPH.
 • Doprava pri platbe prevodom, cez Paypal, tatrapay, pri platbe platobnou kartou - CardPay pri nákupe od 30,00 EUR s DPH je ZDARMA.
 • Cena dopravy pri platbe na dobierku do 29,99 EUR s DPH je 5,00 EUR s DPH
 • Cena dopravy pri platbe na dobierku od 30,00 EUR s DPH je 1,00 EUR s DPH

 


 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


UPOZORNENIE!: Nepoškodenosť a kompletnosť zásielky si skontrolujte IHNEĎ po jej prebratí od pracovníka kuriérskej služby. Spíšte s pracovníkom kuriérskej služby zápis o poškodení zásielky (budú Vás po našej výzve kontaktovať). Nepoškodený obal ešte nemusí znamenať, že aj krehký obsah nie je poškodený!!! Poškodenie zásielky je potrebné nahlásiť do 24 hodín od prevzatia zásielky.5.Možnosti platieb

 • Platba na dobierku, je spoplatnená sumou 1,00 € s DPH, ktorá sa pripočíta k dopravným nákladom
 • Internetbanking - na náš účet v Tatra Banke. Táto služba nie je spoplatnená. Pri platbe je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, pridelený variabilný symbol - je totožný s číslom objednávky, aby bolo možné priradiť platbu. Platbu je možné uskutočniť z ktorejkoľvek banky. Platbu prosím uskutočnite ihneď po zadaní objednávky na príslušný bankový účet: Tatra Banka SK5211000000002629381284 BIC:TATRSKBX
 • Platba vopred na účet, nie je spoplatnená. Postup je ako pri platbe cez internetbanking
 • Platba v hotovosti -  Služba nie je spoplatnená.
 • TatraPay - platba cez platobný portál Tatra Banky. Je nutné mať účet v Tatra Banke. Služba nie je spoplatnená.
 • Tatra CardPay - platba prostredníctvom platobnej karty, platba prebieha online
 • PayPal - platba cez obľúbený medzinárodný portál PayPal. Nie je nutné mať založený účet, dá sa platiť aj embassovanou debetnou kartou alebo kreditnou kartou. Tento spôsob platby nie je spoplatnený.

6. Reklamačný poriadok

Zákazník má právo zakúpený tovar reklamovať. Ak však chcete Vami zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím o tejto skutočnosti informujte, či už prostredníctvom emailu alebo telefonicky (viď. kontakty).

Prišlo Vám poškodené/rozbité svietidlo? Prosím informujte nás o tom ihneď po prevzatí tovaru a zašlite nám na email: info@profisvietidla.sk fotky poškodeného svietidla, je však podstatné, aby ste nám odfotili aj uloženie svietidla v krabici, vrátane výplne balenia.

Naši pracovníci Vás budú následne informovať či je možné poslať iba náhradný diel.

Ak je tovar poškodený tak, že nie je možné poslať náhradný diel, alebo tovar nefunguje a je potrebné ho odoslať k nám, prosím dohodnite si s našimi pracovníkmi niektorý z týchto foriem odovzdania svietidla na reklamáciu:

1.     Tovar zabaľte so všetkými náležitosťami a príbalovými letákmi, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu a označte balík reklamačným štítkom, ktorý Vám pošleme do mailu a balík odovzdajte na najbližšom odbernom mieste Zásielkovne.   

2.     Reklamovaný tovar nám po dohode môžete poslať na adresu LUXERA s.r.o., Drevárska 23, 902 05 Pezinok

3.     Opodstatnené reklamácie sa budeme snažiť vybaviť, v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

Obrázky respektíve fotky sú iba ilustračné a samotný tovar sa môže v skutočnosti mierne líšiť napríklad odtieňom farby. Môže to byť spôsobené iným svetlom v domácnosti oproti fotokomore alebo odtieňom výrobnej šarže produktu. Táto skutočnosť nie je dôvodom na reklamáciu.

 •  Ak nám posielate svietidlo na reklamáciu balík musí vždy obsahovať: 
 • doklad o kúpe je nutné čitateľne popísať chybu a spôsob ako sa prejavuje 
 • tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných znečistení
 • predávajúci neručí za škody spôsobené na tovare neodbornou manipuláciou, nedbalým zaobchádzaním, prípadne pôsobením vis major, t.j. vonkajších udalostí, ktoré nemajú svoj pôvod v konaní účastníkov zmluvy a ich vznik nemohli účastníci nijako ovplyvniť.

7. Možnosť vrátenia tovaru

Podľa zákona č. 102/2004 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktorý nahrádza zákon 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji , je možné tovar objednaný cez internetový obchod profisvietidla.sk vrátiť až do 15 kalendárnych dní odo dňa jeho prevzatia bez udania dôvodu. Predávajúci vráti spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje na právnické osoby a pri možnosti osobného odberu. A to z nasledujúcich dôvodov:

Rozhodné právo

 • Právne vzťahy medzi zákazníkom - spotrebiteľom a predávajúcim bližšie neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 • Právne vzťahy medzi zákazníkom - podnikateľom a predávajúcim bližšie neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Pri osobnom odbere tovaru si zákazník tovar skontroluje a má právo ho neprevziať. Po prevzatí však už takýto predaj nespadá do vyššie spomínaného zákona a z toho dôvodu nie je možné tovar bezdôvodne vrátiť do 14 dní.

 • Postup vrátenia tovaru:

Tovar nám prosím neposielajte formou dobierky, tieto zásielky naša spoločnosť nepreberá. Tovar musí byť vrátený v originálnom balení, nepoškodený tak, aby bol schopný ďalšieho predaja.

Tovar prosíme odoslať na adresu LUXERA s.r.o., Drevárska 23, 902 05 Pezinok. Pri odosielaní balíka prosím zadajte : Balík na poštu.


O vrátení tovaru nás prosím Vás vopred informujte prostredníctvom emailu, alebo telefonicky (viď. kontakty) V prípade emailovej komunikácie prosím do textu uveďte:

 • že odstupujete od zmluvy v zákonom stanovenej lehote
 • uveďte o aký tovar ide, aká bola jeho cena, číslo faktúry a kedy ste tovar prevzali
 • uveďte akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze, ktoré Vám budú vrátené najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. Peniaze Vám budú vrátené bez sankcií za odstúpenie od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru však znáša zákazník.

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

8.Ochrana osobných údajov

Spoločnosť LUXERA, s.r.o. prehlasuje, že osobné údaje, ktoré vyžaduje pri vyplňovaní objednávkového formulára nebudú NIKDY poskytnuté tretím osobám (s výnimkou kuriérskej služby) a bude ich používať výhradne na komunikáciu so zákazníkom.

Získané údaje sú považované za prísne dôverné a tak je s nimi v našej firme aj zaobchádzané.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s nimi súhlasí.

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti LUXERA, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na tu .

9. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi LUXERA,s.r.o. a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na LUXERA, s.r.o. pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 29.1.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode profisvietidla.sk

 

 

Platobne metody